Informace pro uživatele


DĚKANKOU FILOZOFICKÉ FAKULTY JE MICHAELA HRUBÁRektor doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., předal dnes doc. PhDr. Michaele Hrubé, Ph.D., jmenování děkankou Filozofické fakulty UJEP. Michaela Hrubá bude stát v čele filozofické fakulty po následující 4 roky. Více... 

 

 

UJEP VYHLÁSILA SOUTĚŽ NA NOVÉ WWWUniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek. Více...

Vyhlášení 

 


UJEP SE AKTIVNĚ ÚČASTNÍ PODNIKATELSKÉHO FÓRA ÚSTECKÉHO KRAJE


ÚK a HSR ÚK pořádají ve dnech 21.–22. 9. Podnikatelské fórum, nad kterým převzali záštitu předseda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu a zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. UJEP bude u toho. Program… 

 

 

SOUTĚŽ PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

 
TA ČR spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR 
a FUD UJEP, v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, vyhlásila výtvarnou soutěž pro studenty VŠ "Propojený svět". Termín ukončení soutěže je 30. září 2015. Více… 

 


VÍTÁME NAŠE PRVÁKYVítáme čerstvě přijaté studenty prvních ročníků naší univerzity a přinášíme jim speciál univerzitního Zpravodaje přímo pro prváky. Naleznou tady mnoho důležitých informací o univerzitě a jednotlivých fakultách a také praktické rady, jak se neztratit ve vysokoškolském studiu nebo kam nejlépe ve městě za sportem a zábavou. 

 

 

 

 

SEZNAMOVÁK 2015


Letos už tradičně jedeme na Seznamovák, který je určen všem prvákům na naší univerzitě. Jak lépe začít vysokoškolský život, než právě s námi na Mácháči? Čekají tě různé hry, večírky, zajímavé programy, ale i informace o tvé fakultě od zkušených „mazáků“. Tak neváhej a přihlas se na: 
www.seznamovakujep.cz

 

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

- Součásti