Informace pro uživatele

REKTORSKÉ VOLNO

 

 
 
 
Rektor UJEP, doc. Martin Balej, vyhlašuje dne 18. 11. 2016 rektorské volno pro všechny studenty prezenční formy studia. 

 

 

 UJEP PŘIVÍTALA SVĚTOVÝ KONGRES INTERKULTURNÍ GERMANISTIKY


KGER
Začátkem října se na UJEP sjelo takřka 200 účastníků světového kongresu interkulturní germanistiky. V rámci dvacáté konference celosvětově působící Společnosti pro interkulturní germanistiku pro ně pracovníci filozofické fakulty připravili v Ústí nad Labem nejen odborné přednášky, ale také autorské čtení s Vladimírem Vertlibem či slavnostní kulturní program v Císařském sále ústeckého muzea.

Fotogalerie
 

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH IV

 
konference FZS 2016
 
Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s., a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n. L. pořádá dne 20. října 2016 v aulách MFC UJEP mezinárodní konferenci Nové trendy ve zdravotnických vědách. (Pasteurova 1, Ústí nad Labem)

Více…

 DENÍK ARCHEOLOGA – GEODETA Z EGYPTA


Když odlétal Vladimír Brůna, člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, na podzim 2001 poprvé na archeologickou expedici Českého egyptologického ústavu FF UK Praha, netušil, že za 15 let započne již šestnáctou sezónu s českými egyptology. Na stránkách univerzity se s námi dělí o aktuální novinky z archeologické koncese ČEgÚ v Abúsíru.      

Deník

 

 


 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

 

 

- Součásti