Informace pro uživatele

GRATULUJEME NOVÉMU PROFESOROVI
 


Děkan fakulty výrobních technologií a managementu, prof. Ing. Štefan Michna, PhD., rozšířil řady našich univerzitních profesorů. Dne 21. 6. 2016 mu jmenovací dekret předala ministryně školství Kateřina Valachová v pražském Karolinu. Více...

Fotogalerie


SILVERIUS 02/2016


Jak se bádá v nanorozměrech?
Jak vypadá nejútočnější hra na světě?
Jaký život mají děti narozené z války?
Co se v podledních měsících dělo na univerzitě?

Čtetě nový Silverius


 

 

 

DIPLOMKY 2016


Studenti napříč 16 ateliéry FUD UJEP slavnostně zakončují studium tradiční výstavou svých závěrečných prací. Ta patří k nejdůležitějším událostem akademického roku. Tento rok se svými pracemi prezentuje na 120 studentů. Bakalářské práce od 1.–16. 6. v budově FUD v Pasteurově 9, diplomové práce od 1.–28. 6. v Domě umění Ústí n. L. a v Kulturní fabrice Armaturka.
Pozvánka    Fotogalerie


 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

 

 

- Součásti