Informace pro uživatele

UJEP MÁ VYNÁLEZ, KTERÝ USNADNÍ VÝROBU PNEUMATIKVědci z Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP pracovali tři roky na vynálezu, který zvýší kvalitu pneumatik a efektivitu jejich výroby. Více… (12:10)


UJEP SE ROZLOUČILA S IVO BROŽKEM Vedení UJEP, děkani fakult a další vedoucí pracovníci se rozloučili s dlouholetým univerzitním knihovníkem a bývalým ředitelem Vědecké knihovny UJEP, PhDr. Ivo Brožkem. Rektor, doc. Martin Balej, mu za přítomnosti pracovníků knihovny předal Poděkování za celoživotní přínos UJEP. Doktoru Brožkovi přejeme všechno nejlepší! 

 

 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

- Součásti