Informace pro uživatele
GUVERNÉR ČNB, MIROSLAV SINGER, BYL NA UJEP POPRVÉRektor UJEP, prof. RNDr. René Wokoun, CSc., v rámci diskusního fóra rektora přivítal dne 23. 4.  2014 na univerzitě guvernéra České národní banky, Miroslava Singera, který diskutoval se studenty a akademiky na téma: "Důvody a přínosy intervence centrální banky".

Fotogalerie


VEŘEJNÁ OCHRÁNKYNĚ PRÁV BYLA V DISKUSNÍM FÓRU REKTORA
Žena zastávající od února 2014 pozici veřejné ochránkyně práv, Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., dne 15. 4. 2014 diskutovala v Červené aule MFC v Kampusu UJEP na téma Veřejný ochránce práv, jeho role v českém právu.

Fotogalerie


INTERDISCIPLINÁRNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - ČINOHERNÍ STUDIO
Fakulty filozofická a umění a designu připravují na 6. května vědeckou konferenci k tématu Činoherního studia v Ustí nad Labem. Více podrobností, jména přednášejících a přehled témat konference naleznete v programu. 

UJEP SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA RAKOUSKOU KNIHOVNU
Na slavnostním otevření Rakouské knihovny ve Vědecké knihovně UJEP dne    3. 4. 2014 přivítal rektor, prof. René Wokoun, vzácné hosty: Mag. Martina Hojniho, zástupce vedoucího mise diplomatického zastoupeni Republiky Rakousko v Praze, a zemského hejtmana a starostu města Vídně Dr. Michaela Häupla. Více ...

Fotogalerie

Videoreportáž

 

 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  

 

- Součásti