Informace pro uživatele

 

MEDAILE GEORGIA AGRICOLY PRO PROF. ČAPKOVOU Z PŘF


Dne 20. 11. 2015 byla v rámci slavnostního zasedání VR VŠB-TU v Ostravě udělena prof. RNDr. Pavle Čapkové, DrSc., pamětní medaile Georgia Agricoly za její vědecký přínos v oboru fyziky a chemie.

Fotogalerie

 

 

UNIVERZITNÍ VÁNOCE


Dnem 29. 11. 2015 začínají na UJEP univerzitní Vánoce. Množství akcí, které fakulty připravily v souvislosti s připomenutím času adventního, naleznete v programu Univerzitní Vánoce.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Kampusu UJEP proběhne dne 2. 12. 2015 od 14:00 h před budovou rektorátu. Všichni jste srdečně zváni.   

 


ČESKÁ SPOŘITELNA HLAVNÍM PARTNEREM UJEP PRO TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK
 


Česká spořitelna se stává hlavním bankovním partnerem UJEP pro tuzemský platební styk. Vedení univerzity takto rozhodlo na základě porovnání indikativní nabídky tuzemských bankovních domů. Více na...

Fotogalerie

 

 Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem odsuzuje zbabělý teroristický čin v Paříži a soucítí s rodinami a blízkými pozůstalých obětí.

"Více než kdy jindy musíme působit jako ochránci základních lidských hodnot a bránit demokracii proti nenávisti."     
                                                                doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.REKTOR PŘEDAL OCENĚNÍ VÝZNAMNÝM UNIVERZITNÍM SBORMISTRŮM


V rámci 22. ročníku Mezinárodního festivalu sborového zpěvu v Ústí nad Labem předal rektor, doc. Martin Balej, ocenění významným dirigentským osobnostem ústecké univerzity. Byli to prof. Tomáš Fiala, prof. Vlastimil Kobrle, doc.  Anna Kobrlová, doc. Vladimír Kuželka a prof. Josef Říha (in memoriam). Více...

Fotogalerie

 

GRAFICKOU CESTOUTakto je nazvána výstava prací posluchačů Univerzity třetího věku UJEP v Ústí nad Labem kurzu Grafickou cestou pro pokročilé, kterou lze do konce roku 2015 navštívit v Obchodním domě Labe. Více...

Fotogalerie

 

 

 

DĚKANEM FZS ZDENĚK HAVELDoc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., je od 10. 11. 2015 děkanem Fakulty zdravotnických studií UJEP. Jmenování obdržel z rukou rektora UJEP         doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. 

 

 

 

 VELVYSLANKYNĚ ZAHÁJILA LUCEMBURSKÉ DNY UJEPVědecká knihovna pořádá při příležitosti lucemburského předsednictví Evropské unii Lucemburské dny UJEP. Záštitu nad nimi převzala velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v České republice J. E. Michèle Pranchère-Tomassini, která 2. 12. 2015 navštívila univerzitu.  Více...

Fotogalerie

 

 

 

50. ROČNÍK MILEŠOVKY V NOCI


KTVS PF UJEP a USK Slávie Ústí n. L. Vás zvou dne 6. 11. 2015 na 50. ročník turistického pochodu Ústí nad Labem - Milešovka v noci, který je od roku 2002 pořádán jako memoriál Hany Vocáskové. Prezentace probíhá od 14:00–16:00 h ve vestibulu sportovní haly PF UJEP Ústí n. L. Více...

 

 

 

 

 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

- Součásti