Informace pro uživatele

DENÍK ARCHEOLOGA – GEODETA Z EGYPTA


 

Když odlétal Vladimír Brůna, člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, na podzim 2001 poprvé na archeologickou expedici Českého egyptologického ústavu FF UK Praha, netušil, že za 15 let započne již šestnáctou sezónu s českými egyptology. Na stránkách univerzity se s námi dělí o aktuální novinky z archeologické koncese ČEgÚ v Abúsíru.      

Deník

 

 PRŮČELÍ KAMPUSU OBSADIL JAN EVANGELISTA PURKYNĚ


Mladého Jana Evangelistu Purkyně můžete od 1. 9. 2016 potkat přímo ve vstupu do univerzitního kampusu. Jeho stylizovaná podoba všestranného vědce, z rukou absolventa FUD Patrika Antczaka, vznikla na budově auly FSE. Více…

 

 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

 

 

- Součásti