Informace pro uživatele


HEJTMAN NAVŠTÍVIL UNIVERZITU


Dne 6. 10. 2015 navštívil hejtman Ústeckého kraje, Oldřich Bubeníček, Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na pozvání rektora jednal s vedením UJEP o současných prioritách univerzity a možnostech pomoci a spolupráce ze strany Ústeckého kraje. Více...

 

 

VÝSTAVA NÁVRHŮ NOVÉ BUDOVY V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BYLA ZAHÁJENA


Výstava návrhů, které se utkaly v architektonické soutěži o další místo v univerzitním kampusu, je do konce října k vidění v Muzeu města Ústí nad Labem. Na včerejší vernisáži podepsal rektor, doc. Martin Balej, Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s jejím vítězem prof. Petrem Pelčákem. Fotogalerie

 

 UJEP SE PODÍLÍ NA VÝZNAMNÉM VÝZKUMU MATERIÁLŮ PRO PĚSTOVÁNÍ LIDSKÝCH BUNĚK


Vědci z 
VŠCHT připravili nové speciální materiály s upraveným povrchem vhodné jako podklady pro pěstování lidských buněk. V budoucnu by mohly sloužit při výrobě dočasného krytu kůže, částí cévních protéz či kostních tkání. Na mezioborovém výzkumu z oblasti tkáňového inženýrství spolupracovali také chemici naší přírodovědecké fakulty. Více…
 
 

BĚH KAMPUSEM 2015ZVEME VÁS NA 1. ROČNÍK BĚHU KAMPUSEM
Akce zaměřená na podporu zdravého životního stylu Ústečanů zavede účastníky závodu přímo do univerzitního kampusu. Přijďte si společně s námi zasportovat a poznat prostředí Vaší univerzity.

Veškeré informace o běhu na www.behkampusem.cz.

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

- Součásti