Informace pro uživatele

"ZA PĚT MINUT DVANÁCT" 
UJEP vyvěsila tibetskou vlajku. „I jako reprezentant naší univerzity i jako člověk si vždy budu vážit návštěvy takové morální a duchovní autority, jakou je dalajláma. Jsem přesvědčený, že právě v dnešní době je nutné vést o řadě problémů věcnou, emocemi a politikařením nezatíženou diskusi. Kdo jiný než univerzity by měly poukazovat na podobný dialog a poskytovat prostor pro takovou výměnu názorů,“ říká rektor Martin Balej.
 

 

UJEP PŘIVÍTALA SVĚTOVÝ KONGRES INTERKULTURNÍ GERMANISTIKY


KGER
Začátkem října se na UJEP sjelo takřka 200 účastníků světového kongresu interkulturní germanistiky. V rámci dvacáté konference celosvětově působící Společnosti pro interkulturní germanistiku pro ně pracovníci filozofické fakulty připravili v Ústí nad Labem nejen odborné přednášky, ale také autorské čtení s Vladimírem Vertlibem či slavnostní kulturní program v Císařském sále ústeckého muzea.

Fotogalerie
 

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH IV

 
konference FZS 2016
 
Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s., a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n. L. pořádá dne 20. října 2016 v aulách MFC UJEP mezinárodní konferenci Nové trendy ve zdravotnických vědách. (Pasteurova 1, Ústí nad Labem)

Více…

 DENÍK ARCHEOLOGA – GEODETA Z EGYPTA


Když odlétal Vladimír Brůna, člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, na podzim 2001 poprvé na archeologickou expedici Českého egyptologického ústavu FF UK Praha, netušil, že za 15 let započne již šestnáctou sezónu s českými egyptology. Na stránkách univerzity se s námi dělí o aktuální novinky z archeologické koncese ČEgÚ v Abúsíru.      

Deník

 

 


 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

 

 

- Součásti